+86-755-23739064(office)
+86-769-82260562(factory)

Anoda: Elektroda ujemna (-) ogniwa.


Katoda: Dodatnia (+) elektroda ogniwa.


do łokieć: Pojedynczo zamknięta jednostka elektrochemiczna (jedna elektroda dodatnia i jedna elektroda ujemna), która wykazuje różnicę napięcia na dwóch zaciskach.


Batt ery: O co najmniej jedno ogniwo, które są ze sobą połączone elektrycznie za pomocą stałych środków, w tym obudowy, zacisków, okablowania i oznakowania .


Ven t: Urządzenie bezpieczeństwa wbudowane w prawie wszystkie ogniwa zaprojektowane w celu uwolnienia ciśnienia wewnętrznego w przypadku przeładowania, przekroczenia temperatury i innych nadużyć. Odpowietrznik wyklucza pęknięcie lub demontaż.


kratka wentylacyjna ing: T. Uwalnia nadmierne ciśnienie wewnętrzne z ogniwa lub akumulatora w sposób zamierzony przez projekt, aby zapobiec pęknięciu lub demontażowi. Odpowietrzanie może również uwalniać elektrolit.


Oceniono Capa Miasto: Pojemność ogniwa lub akumulatora w amperogodzinach (Ah), mierzona poprzez poddanie go obciążeniu, temperaturze i punktowi odcięcia napięcia określonemu przez producenta.


Główny r y: Ogniwo lub bateria, które nie są przeznaczone do ładowania i rozładowywania. tj .: jednorazowego użytku.


Naładuj b le: Ogniwo lub bateria zaprojektowana do ładowania elektrycznego.


Pęknięcie: Awaria mechaniczna pojemnika z ogniwami lub obudowy akumulatora wywołana przyczyną wewnętrzną lub zewnętrzną, powodująca narażenie lub rozlanie, ale nie wyrzucenie materiałów stałych.

Przycisk / komórka monetowa: Mała okrągła lub eliptyczna komórka, której średnica jest większa niż jej wysokość.


Pojemność: Iloczyn prądu rozładowania (amperów) i czasu rozładowania (godziny) przy danym obciążeniu i jest wyrażony w godzinach amperogodzin (Ah) lub miliach amperogodzin (mAh).


Watogodziny: Napięcie nominalne ogniwa lub akumulatora pomnożone przez jego pojemność znamionową w amperogodzinach.


Samorozładowanie: Zmniejszenie pojemności podczas przechowywania bez obciążenia, spowodowane reakcją chemiczną w akumulatorze. Im wyższa temperatura podczas przechowywania, tym większa szybkość samorozładowania.


Zwarcie: Bezpośrednie połączenie między dodatnim i ujemnym biegunem ogniwa lub akumulatora, które zapewnia wirtualną ścieżkę zerowego oporu dla przepływu prądu.


Napięcie w obwodzie zamkniętym - CCV: Napięcie na zaciskach akumulatora pod obciążeniem, gdy płynie prąd zewnętrzny.


Uwaga: Wartość CCV jest zawsze niższa niż OCV, ponieważ w ogniwie (komórkach) występuje spadek napięcia z powodu wewnętrznej rezystancji ogniwa.


Cykl: Jedna sekwencja pełnego ładowania i pełnego rozładowywania ogniwa lub akumulatora .


Demontaż: Otwór wentylacyjny lub pęknięcie, w którym ciała stałe z dowolnej części ogniwa lub akumulatora wnikają w ekran z siatki drucianej (wyżarzany drut aluminiowy o średnicy 0,25 mm i gęstości siatki od 6 do 7 drutów na cm) umieszczony w odległości 25 cm od ogniwa lub akumulatora.


Rozładować się: Działanie, podczas którego akumulator dostarcza prąd do zewnętrznego obwodu lub obciążenia.


Charakterystyka rozładowania - Krzywa rozładowania: Graficzna reprezentacja zmiany napięcia wyjściowego w czasie przy różnych obciążeniach i / lub temperaturze otoczenia


Elektrolit: Medium w akumulatorze, które powoduje ruch jonów, powodując reakcję elektrochemiczną. Jako rozpuszczalnik stosuje się wodę lub roztwór niewodny. Ten ostatni nazywa się niewodnym roztworem elektrolitu, organicznym lub nieorganicznym.


Napięcie punktu końcowego: Określone napięcie w obwodzie zamkniętym, przy którym ogniwo jest zakończone. Nazywane również napięciem odcięcia.


Gęstość energii: Dostępna energia akumulatora na jednostkę objętości lub masy jednostki. Ten pierwszy nazywa się objętościową gęstością energii (Wh / l); ta ostatnia grawimetryczna gęstość energii (Wh / kg).


Termin ważności: Upływ okresu gwarancji na baterię pierwotną ustalony przez każdego producenta zgodnie z IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna). Ponieważ wtórna bateria może być ponownie użyta przez ładowanie, nie ma daty ważności.


Wewnętrzny opór: Zwykle mierzony mostkiem 1000 Hz. Nazywany również impedancją wewnętrzną lub impedancją prądu przemiennego.


Wewnętrzne zwarcie: Reż ect kontakt elektryczny między elektrodą dodatnią a elektrodą ujemną komórki, spowodowany uszkodzeniem separatora lub uszczelki lub obecnością zanieczyszczenia metalicznego. Staną się bezużyteczne i mogą faktycznie odpowietrzać lub eksplodować mi.


Wyciek: Ucieczka materiału z ogniwa lub baterii. Najczęstszym wyciekiem jest elektrolit, który jest albo bardzo łatwopalny, albo bardzo żrący.


Obciążenie: Zewnętrzne urządzenie lub metoda rozładowania baterii.


Napięcie nominalne: Przybliżone napięcie w punkcie środkowym, podczas rozładowania, w pełni naładowanego ogniwa. Zależy to od chemii z typowymi przykładami poniżej:


Chemia
Napięcie nominalne
Chemia
Napięcie nominalne
Alkaliczny mangan Podstawowy
1,5 V.
Pierwotny węgiel cynkowy
1,5 V.
Pierwszorzędowy monofluorek litu
3,0 V.
Dwutlenek litu manganu Pierwotny
3,0 V.
Dwutlenek siarki litowy Pierwotny
2,9 V.
Chlorek litu tionylu Pierwotny
1,2 V.
Niklowo-kadmowy Akumulator
1,2 V.
Niklowo-wodorkowy Akumulator
1,2 V.
Niklowo-cynkowy Akumulator
1,6 V.
Ołów / Kwas ołowiowy Akumulator
2,0 V.
Litowo-tlenek kobaltu (LCO) Akumulator
3,7 V.
Fosforan litowo-żelazowy Akumulator (LFP)
3,2 V.
Tlenek litowo-magnezowy (LMO) Akumulator
3,8 V.
Akumulator litowo-niklowo-kobaltowo-magnezowy (NMC)
3,6 V.
Akumulator litowo-niklowo-kobaltowo-glinowy (NCA)
3,6 V.
Pierwotny tlenek srebra
1,55 V.


Napięcie obwodu otwartego - OCV: Napięcie na zaciskach akumulatora, gdy nie płynie prąd zewnętrzny i nie jest obciążony. OCV jest zwykle wyższy niż napięcie nominalne akumulatora.


Nadmiar: Aby rozładować ogniwo do napięcia poniżej jego napięcia końcowego.


Moduł obwodu ochronnego - PCM: Obwód bezpieczeństwa zainstalowany we wszystkich pakietach akumulatorów litowo-jonowych w celu kontrolowania nadmiernego ładowania, nadmiernego rozładowania i zwarcia ogniw w zestawie.


BMS: Skrót Systemu Zarządzania Baterią, który jest zespołem obwodów, który kontroluje cały system baterii przed nadużyciami. Zespół Superpack R & amp ma wieloletnie doświadczenie w BMS.


Urządzenia ochronne: Urządzenia takie jak bezpieczniki, diody i ograniczniki prądu, które przerywają przepływ prądu, blokują przepływ prądu w jednym kierunku lub ograniczają przepływ prądu w obwodzie elektrycznym.

Znak CE: Skrót Conformité Européenne, który jest obowiązkowym znakiem zgodności dla produktów wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie Europejskiej. Posiadając znak CE na produkcie, producent zapewnia, że ​​produkt jest zgodny z wymogami obowiązującej dyrektywy WE. W przypadku akumulatorów są poniżej progu napięcia i nie emitują promieniowania elektromagnetycznego (fal radiowych); i są one obecnie zwolnione z wymagań RoHS określonych w dyrektywie UE w sprawie baterii 2006/66 / WE.


Karta Charakterystyki: Arkusze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów są wymagane przez Program Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) w celu identyfikacji substancji, które są używane lub zawarte w materiałach, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Chociaż akumulatory są klasyfikowane jako „artykuły” i nie wymagają karty charakterystyki, producenci ogniw i producenci akumulatorów zwykle je dostarczają.


SDS: Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są wymagane przez Program Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Agencji Bezpieczeństwa Pracy (OSHA) w celu identyfikacji substancji, które są używane lub zawarte w materiałach, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Chociaż akumulatory są klasyfikowane jako „artykuły” i nie wymagają kart charakterystyki, producenci ogniw i producenci akumulatorów zwykle je dostarczają. Karty charakterystyki są zgodne z nowym globalnym zharmonizowanym systemem lub GHS. OSHA zastąpiła MSDS SDS w 2013 r. Na mocy 29CFR część 1910.1200; i wymaga, aby do 1 grudnia 2013 r. pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie nowego elementu etykiety i formatu karty charakterystyki (SDS), składającego się z 16 określonych sekcji zgodnie ze standardami GHS.


SMBus: SMBus to magistrala zarządzania systemem zdefiniowana przez Intel Corporation w 1995 r. Jest używana w komputerach osobistych i serwerach do komunikacji zarządzania systemem, w tym stanu naładowania baterii.

Prawa autorskie © Guangdong Superpack Technology Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Czatuj teraz

Czat na żywo

Jeśli masz pytania lub sugestie, zostaw nam wiadomość, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe!
Superpack wykorzystuje pliki cookie do monitorowania zachowania surfowania na naszej stronie internetowej. Pomaga to ulepszyć witrynę, sprawia, że ​​strona działa poprawnie, tworzy link do mediów społecznościowych, analizuje ruch w witrynie oraz rozpoznaje ciebie i twoje preferencje podczas następnej wizyty. Klikając opcję Zgadzam się, wyrażasz zgodę na umieszczanie plików cookie zgodnie z naszym opisem Oświadczenie o ochronie prywatności.
zgadzam się