+86-755-23739064(office)
+86-769-82260562(factory)

Prowadzić kod

Superpack Kodeks postępowania to nasze zobowiązanie do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu ze integralnością we wszystkich działaniach My Uwierz, że prowadzenie biznesu w starannym i odpowiedzialny sposób przyczynia się do naszej przewagi konkurencyjnej i stwarza korzyści dla naszych klientów.


Jako odpowiedzialny interes, ważne jest, aby ludzie, którzy wiąże się w produkcji i oferowaniu produktów i usług, są traktowane z godnością i szacunkiem, mają dobre i bezpieczne warunki pracy i są narażone tylko na przyjazne dla środowiska procesy.


Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za utrzymanie etycznych relacji roboczych i praktyk. Superpack Zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami chińskimi, przepisami i przemysłem Standardy.


Prawa pracy i prawa człowieka

niedyskryminacja
Superpack nie angażuje się ani nie wspiera dyskryminacji na podstawie wyścigu, koloru, płci, języka, religii, politycznej lub innego zdania, kasty, pochodzenia krajowego lub społecznego, własności, urodzenia, przynależności unijnej, orientacji seksualnej, stanu zdrowia, obowiązki rodzinne, wiek , niepełnosprawność lub inne wyróżniające cechy. Wszystkie decyzje związane z zatrudnieniem, takie jak zatrudnienie, wynagrodzenie, korzyści, szkolenia, rozwój, dyscyplina, zakończenie umowy i emerytura opiera się tylko na istotnych i celach kryteria


Praca przymusowa
Superpack nie bierze udziału ani nie korzysta z żadnego źródła przymusowej, klejonej lub wciętej pracy lub człowieka handel ludźmi. pracownicy mogą swobodnie poruszać się i opuszczać ich Miejsce pracy kiedy ich Shift Ends.


Płace, godziny pracy i warunki zatrudnienia
Superpack Zgodnie ze wszystkimi chińskimi przepisami i przepisami dotyczącymi płacami, wynagrodzeniami nadgodzinowymi, zwolnieniami chorobowymi i innymi elementami odszkodowania.


Po chińskie standardy pracy i ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, maksymalne dopuszczalne godziny pracy w tygodniu nie mogą regularnie przekraczać 40 godzin maksymalnie 44 skutecznych godzin za Tygodniowy, w tym nadgodziny, jednak z wyłączeniem obiadu i przerw, lub mniej, jeśli podyktowano chińskie Prawo. W żadnym wypadku tydzień pracy nie może przekroczyć maksymalną dozwoloną w ramach przepisów chińskich lub przepisów.

Pracownicy mają prawo do co najmniej jednego dnia wolnego w każdym tydzień.Prawo do swobody stowarzyszenia i negocjacji zbiorowej
Superpack Szanuj prawa pracowników do swobodnego kojarzenia i dołączenia (lub nie dołączenia) pracownicy Organizacje ich własny wybór. Nie ma zwolnień, dyskryminacji, nękania lub zastraszania z powodu stowarzyszenia lub Unii.


Praca dzieci i minimalne wymagania wieku

Superpack nie używa ani nie korzysta z dziecka praca. Minimalny wiek zatrudnienia wynosi 16 lat. Pracownicy poniżej 18 lat nie będą angażować się w potencjalnie niebezpieczne praca.


zdrowie i bezpieczeństwo
Superpack Zapewnij bezpieczne i zdrowe warunki pracy i chronić pracowników przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami w pracy miejsce. Wszyscy pracownicy przestrzega polityki i procedur bezpieczeństwa i bezpieczeństwa oraz Procedury przez cały czas są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i przepisami.


środowisko
Superpack Utrzymuje świadomość aktualnych przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić zgodność prawną poprzez szkolenia, świadomość, kontrola operacyjna i monitorowanie.

Superpack Systematycznie działa, aby zapobiec niepożądanym oddziałom środowiskowym z działalności, produktów i usług za pomocą proaktywnego podejścia i odpowiedzialnego zarządzania. Superpack Raporty na temat wpływów na środowisko i dążą do ciągłego ulepszenia.


etyka biznesu

Korupcja i przekupstwo.
Superpack Nigdy nie angażuj się w żadną formę przekupstwa, korupcji, wymuszenia lub defraudacji, ani żadnej nielegalnej metody wpływania na urzędników publicznych, sądownictwa lub prywatne imprezy.


Nowe kontrakty z dostawcami, agentami, pośrednikami lub konsultantami zawierają sekcję na antykorupcja. Posiadacz kontraktyczny musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i przepisów.

Wytyczne dotyczące podejmowania decyzji

IF Dostawca, agent, pośrednik lub konsultant stoi przed dylematem nie skierowanym do Kodeksu Postępowania, poniższe pytania mogą pomóc w podejmowaniu decyzji o przebiegu
   • Czy to legalne i etyczne?
   • Nie Czuję się komfortowo wyjaśniając tę ​​akcję do kolegów, przyjaciół i rodziny?
   • Nie W porządku, jeśli został napisany w gazecie lub innej publiczności Forum?
   • czy jest to dopuszczalne wChińczyk kontekst?

IF Odpowiedź brzmi: "nie" lub "nie pewny " do dowolnego z Pytania, nie wykonuj.

Prawa autorskie © Guangdong Superpack Technology Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Czatuj teraz

Czat na żywo

Jeśli masz pytania lub sugestie, zostaw nam wiadomość, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe!
Superpack wykorzystuje pliki cookie do monitorowania zachowania surfowania na naszej stronie internetowej. Pomaga to ulepszyć witrynę, sprawia, że ​​strona działa poprawnie, tworzy link do mediów społecznościowych, analizuje ruch w witrynie oraz rozpoznaje ciebie i twoje preferencje podczas następnej wizyty. Klikając opcję Zgadzam się, wyrażasz zgodę na umieszczanie plików cookie zgodnie z naszym opisem Oświadczenie o ochronie prywatności.
zgadzam się