+86-755-23739064(office)
+86-769-82260562(factory)

Nowe produkty
 • W odniesieniu do corocznej aktualizacji raportu UN38.3 i wymagań regulacyjnych
  W odniesieniu do corocznej aktualizacji raportu UN38.3 i wymagań regulacyjnych
  2021-11-04

  UN38.3 odnosi się do pkt 38.3 „Podręcznika badań i norm ONZ dotyczących transportu towarów niebezpiecznych” opracowanego specjalnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych do przewozu towarów niebezpiecznych. Bezpieczny transport baterii litowych musi posiadać raport z badań spełniający wymagania UN38.3 oraz certyfikat. Raport oceny stanu transportu ładunku zgodny z nową wersją przepisów DGR i IMDG wymaga, aby akumulatory litowe przeszły wysoki stopień symulacji, cykl wysokiej i niskiej temperatury, test wibracyjny, test udarności, 55℃ Zewnętrzne zwarcie, test uderzeniowy, test przeładowania, obowiązkowy Test rozładowania może zapewnić bezpieczeństwo transportu baterii litowej. W razie potrzeby paczki na akumulator litowy przewożone osobno i wraz z wyposażeniem muszą również przejść test upadku z wysokości 1,2 m, a opakowanie spełnia wymagania przepisów zanim będzie można je przetransportować.

  Czytaj więcej
 • Akumulator litowo-jonowy (lib) jest używany jako urządzenie magazynujące energię w przenośnej elektronice od 1990 roku
  Akumulator litowo-jonowy (lib) jest używany jako urządzenie magazynujące energię w przenośnej elektronice od 1990 roku
  2021-08-16

  bateria litowo-jonowa(lib) jest używany jako urządzenie magazynujące energię w przenośnej elektronice od 1990 roku. Piroliza natryskowa jest wszechstronnym procesem dotyczącym syntezy proszków materiałów nieorganicznych i metalowych (Messing i in., 1993, Dubois i in., 1989, Pluym i in., 1993). Ostatnio warstwowy typ tlenków metali przejściowych litu, takich jak licoo2 (Ogihara i in. 1993), linio2 (Ogihara i in., 1998), lini0,5mn1,5o4 (Park i in., 2004), LiNi1

  Czytaj więcej
 • synteza materiałów nanostrukturalnych z czynnikami biologicznymi
  synteza materiałów nanostrukturalnych z czynnikami biologicznymi
  2021-08-03

  najnowszy trend w przetwarzaniu materiałów akumulatorowych polega na wykorzystaniu procesu biomineralizacji do budowy kontrolowanych związków nanoarchitekturowych w warunkach otoczenia [Ryu, j. (2010)]. peptydy samoorganizujące się w nanowłókna wykazujące na powierzchni liczne ugrupowania kwasowe i polarne i łatwo mineralizujące się fosforanem metalu przejściowego przez kolejne traktowanie roztworami wodnymi zawierającymi kationy metali przejściowych i aniony fosforanowe.Zmineralizowane nanowłókna peptydowe fepo4 poddano obróbce termicznej w temperaturze 350º C w celu wytworzenia nanorurek fepo4 z wewnętrznymi ściankami pokrytymi cienką warstwą przewodzącego węgla poprzez karbonizację rdzenia peptydowego. schemat syntezy nanorurek fepo4 przez obróbkę cieplną hybrydowych nanowłókien peptydowych/fepo4; Bakteria Bacillus pasteuii jest szeroko stosowana do wywoływania wytrącania kalcytu i może generować podstawowe podłoże z hydrolizy mocznika, które pomaga w hodowli nanofilamentów lifepo4 w temperaturze 65ºC. Donoszono również, że zmodyfikowane wirusy są matrycami do syntezy różnych materiałów elektrodowych [Mao, y

  Czytaj więcej
 • synteza materiałów nanostrukturalnych w procesie jonotermicznym
  synteza materiałów nanostrukturalnych w procesie jonotermicznym
  2021-08-03

  nowe metody syntetyczne wywodzące się z podejścia solwotermicznego, takie jak procesy jonotermiczne, zostały wykorzystane do otrzymywania nanoproszków limpo4 (m= Mn, co i Ni), lixmsio4 [Nytén, a. (1971); synteza jonotermiczna opiera się na wykorzystaniu cieczy jonowej jako ośrodka reakcji zamiast wody w warunkach solwotermicznych. mają doskonałe właściwości solwatujące, niewielką mierzalną prężność pary i wysoką stabilność termiczną. podobnie jak woda, ciecze jonowe powstałe z kompatybilnych par kationowych/anionowych mają doskonałe właściwości rozpuszczalnikowe. unikalną cechą syntezy jonotermicznej jest to, że ciecz jonowa działa zarówno jako rozpuszczalnik, jak i dostawca matrycy. W procesie drogi jonotermicznej, ponieważ do mieszaniny reakcyjnej nie dodaje się innych rozpuszczalników, teoria zakłada, że ​​nie występują żadne inne cząsteczki, które pełniłyby funkcję wypełniaczy przestrzeni podczas syntezy. ostatnie badania modelowania molekularnego wskazują, że struktury cieczy jonowych charakteryzują się korelacjami i rozkładami dalekiego zasięgu, które odzwierciedlają asymetryczne struktury kationów. tarascon et al. dwa rodzaje morfologiczne można wyjaśnić w kategoriach konkurujących powierzchni energii i jest to bezpośrednio związane z naturą cieczy jonowej, mocą solwatacji, polarnością i zdolnością do specyficznej absorpcji na jednej z powierzchni. proces jonotermiczny został rozszerzony o syntezę fluorofosforanów na bazie sodu o kontrolowanej wielkości [na2mpo4f (m= Fe, mn)] [Recham, rz. proces jonotermiczny został z powodzeniem wykorzystany do przygotowania nowych materiałów elektroaktywnych, czego wcześniej nie osiągano, np. lifeso4f

  Czytaj więcej
 • Klasyczne metody syntezy stosowane do przygotowania materiałów elektrodowych dla Li-jon baterie
  Klasyczne metody syntezy stosowane do przygotowania materiałów elektrodowych dla Li-jon baterie
  2021-07-12

  Klasyczne metody syntezy można sklasyfikować w reakcjach stałych i sposobach rozwiązania, zgodnie z używanymi prekursorami (Rysunek 2). Proces ceramiczny jest najprostszą i najbardziej tradycyjną metodą syntezy ponieważ łatwej procedury i łatwa skalować. Składa się na ręczne szlifowanie reagentów i ich Późniejsze ogrzewanie w atmosferze powietrza, oksydacyjnej, redukującej lub obojętnej, w zależności od ukierunkowanego związku. Wielką wadą tej metody jest potrzeba wysokich temperatur kalcynacyjnych, od 700 do 1500º C, który prowokuje wzrost i Syktyzacja kryształów, prowadzących do mikrometryczny Cząstki (> 1 m) [EOM, J. ET al. (2008); Cho, y. & . Cho, J. (2010); MI, C.H. ET al. (2005); Yamada, A. ET al. (2001)]. Wymiary makroskopowe jako syntetyzowane cząstki prowadzą do ograniczonej kinetyki LI Insertion / ekstrakcję i utrudnia właściwą powłokę węgla cząstek fosforanu [piosenka, H-K. ET al. (2010)]. Za Z tego powodu konieczne było dodanie węgla podczas lub po procesie szlifowania, który oznacza stosowanie dodatkowego kroku szlifowania [Liao, X.Z. ET al. (2005); Zhang, S.S. ET al. (2005); Nakamura, T. ET al. (2006); MI, C.H. ET al. (2005)]. Mechanochemical Aktywacja można uznać za wariant metody ceramicznej, ale końcowa temperatura kalcynacji jest niższa, około 600º C [Kwon, S.J. ET al. (2004); Kim, C.w. ET al. (2005); Kim, J-K. ET al. (2007)]. To Sposób, rozmiar ziarna jest nieco niższy z powodu frezowania mechanicznego. Rys. 2. Schemat klasycznych metod syntezy stosowanych do przygotowywania materiałów elektrodowych LI-ION baterie. Frezowane ręcznie Prekursory można również aktywować przez promieniowanie mikrofalowe [piosenka, m-s. ET al. (2007)]. IF Co najmniej jedną z reagentów jest wrażliwy na mikrofalę, mieszaninę może uzyskać wystarczająco wysokie temperatury, aby osiągnąć reakcję i uzyskać docelowy związek w bardzo krótkich godzinach grzewczych, między 2 a 20 minuty. To Współczynnik sprawia, że ​​ta synteza metoda ekonomicznego sposobu uzyskania pożądanych faz. Czasami kiedy pożądany jest kompozyt węglowy, węgiel aktywny może być stosowany do absorpcji promieniowania mikrofalowego i ogrzewania próbki [Park, K.S. ET al. (2003)]. Dodatki organiczne, takie jak sacharoza [li, W. ET al. (2007)], Glukoza [Beninati, S. ET al. (2008)] lub kwas cytrynowy [Wang, L. ET al. (2007)] Może być używany w początkowej mieszaninie, aby dostać się na silnik Formacja węgla Typ tlenku Wytwarzanie zanieczyszczeń nie jest zazwyczaj wskazane w literaturze, ale czasami atmosfera reakcyjna jest tak zmniejszająca, że ​​węglik żelaza (FE7C3) lub żelazo fosforę (Fe2P) są generowane jako fazy wtórne [piosenka, m-s. ET al (2008)]. Wielkość cząstek fosforanów otrzymanych przez tę metodę syntezy waha się od 1 do 2 m, ale dwa efekty zostały zgłoszone w odniesieniu do tego parametru. Wzrost cząstek był skorelowany ze wzrostem ekspozycji mikrofalowej czasy. Jednak w obecności większej ilości prekursorów węgla cząstek Dekan W rozmiarze prowadzącym do 10-20 nm cząstki. Metod...

  Czytaj więcej
pierwsza strona 1 2 3 4 >> Ostatnia strona

Łącznie 4 strony

Prawa autorskie © Guangdong Superpack Technology Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Czatuj teraz

Czat na żywo

Jeśli masz pytania lub sugestie, zostaw nam wiadomość, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe!
Superpack wykorzystuje pliki cookie do monitorowania zachowania surfowania na naszej stronie internetowej. Pomaga to ulepszyć witrynę, sprawia, że ​​strona działa poprawnie, tworzy link do mediów społecznościowych, analizuje ruch w witrynie oraz rozpoznaje ciebie i twoje preferencje podczas następnej wizyty. Klikając opcję Zgadzam się, wyrażasz zgodę na umieszczanie plików cookie zgodnie z naszym opisem Oświadczenie o ochronie prywatności.
zgadzam się